”När kommer din organisation med?”

Vad är #Kunskapsspurten?

#Kunskapsspurten uppstod ur ett behov att fatta bättre beslut i en allt mer komplicerad värld där kunskapen ökar varje ögonblick. Offentliga aktörer har ett ansvar för att producera och utnyttja rätt kunskap. Vi vill vara föregångare inom kunskapsbaserat beslutsfattande. Beslutet står på en stadigare grund om det bygger på högkvalitativ mångsidig kunskap och analys av den.

Målet är att synliggöra resultat av kunskapsbaserad styrning och sprida verktyg och lärdomar som har konstaterats fungera bra. Ett syfte är också att samla statskoncernens gemensamma datalager och erbjuda organisationerna analystjänster och visualisering av kunskap.

#Kunskapsspurten har börjat! Kom också du med i den kunskapsbaserade styrningens revolution och bygg upp en ny slags beslutskultur! Tillsammans kan vi öka fördelarna, göra vårt arbete med verkningsfullt och lära oss av varandra.

Aktörerna bakom #Kunskapsspurten

Bakom #Kunskapsspurten ligger ett projekt för utveckling av analys- och rapporttjänster, vilket inleddes i november 2017 och pågår till slutet av 2019. Projektet framskrider smidigt i en anda av experimentkultur. För tillfället kartlägger vi kundernas behov via intervjuer och genomför samtidigt försök på många fronter.

I det inledande skedet av #Kunskapsspurten bedrivs ett intensivt samarbete mellan Finansministeriet, Statskontoret, Palkeet, Hansel och HAUS. Övriga aktörer kommer med under projektets gång. Spurten börjar inom statsförvaltningen och utvidgas småningom även till kommunerna och de kommande landskapen.

Finansministeriet leder projektet på strategisk nivå. Statskontoret ansvarar för projekthelheten och koordineringen. I #Kunskapsspurten arbetar alla aktörer sida vid sida mot det gemensamma målet.

#Kunskapsspurten fokuserar på att arbeta i nätverk, sprida lärdomar, förstå kundernas behov och arbeta tillsammans.

      HAUS-logo