4 200 000

Viikon luku 4 200 000 on asukkaiden lukumäärä, jotka kuuluvat Päivystysapu 116117 -palvelun piiriin. Palvelu kattaa nyt noin 74,5% väestöstä. … Lue lisää

11

Montako robottia on jäänyt eläkkeelle Palkeista tänä vuonna? Oikea vastaus on 11. Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa Palkeissa on tehty … Lue lisää

1112

Hyvin iso osa julkishallinnon tuottamasta tiedosta on paikkatietoa, eli tietoa, joka voidaan sijoittaa johonkin sijaintiin. Eri organisaatioiden tuottamia paikkatietoaineistoja on helppo … Lue lisää

85 606

Valtionhallinnossa pidettiin vuonna 2019 lomarahan vaihtovapaita yhteensä 85 606 työpäivää. Tasaisesti jokaiselle noin 67 000 lomarahaan oikeutetulle jaettuna lomarahavapaita kirjautui siis reilu työpäivä kullekin. … Lue lisää

19

SoteDigi toteutti vanhojen sähköisten asiakas- ja potilastietojen kartoituksen alkuvuodesta 2020. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää nykyisten ja entisten sote-organisaatioiden käytöstä poistuneet … Lue lisää

1998

Valtiokonttorin ylläpitämässä Tutkihallintoa.fi-palvelussa on nyt saatavilla avoimen rajapinnan kautta valtion talousarviotalouden budjetti- ja toteumatietoja vuodesta 1998 alkaen. … Lue lisää

162

Viimeisten kolmen kuukauden aikana Hansel.fi-verkkopalvelusta löytyvää Hankintapulssia on käyttänyt 162 henkilöä, jotka ovat vierailleet palvelussa yhteensä 673 kertaa. Hankintapulssi on … Lue lisää

400

Laserkeilaus on tekniikka, joka tuottaa tarkkaa kolmiulotteista tietoa maanpinnasta ‒ sen muodoista sekä sen päällä olevista kohteista. Viikon luku kertoo Laserkeilauksen huippuyksikön julkaisemien tieteellisten julkaisujen määrän: yli 400 julkaisua vuosina 2014–2019…. Lue lisää

88

Maaliskuussa 2020 valtionhallinnossa tehdyistä työtunneista kohdennettiin keskimäärin noin 88 prosenttia. Toisin sanoen useamman kuin joka kymmenennen maaliskuussa valtionhallinnossa tehdyn työtunnin käyttökohde jäi työaikatietojen perusteella tuntemattomaksi…. Lue lisää