Paikkatietoa on kaikissa paikoissa

Kuvituskuva: kadunkulma: Valtakatu

Paikkatieto on tietoa, jonka sijainti tiedetään. Sovimme tapaamisen Kauppatorille tai vaikkapa tiettyyn ravintolaan. Jos ravintola ei ole entuudestaan tuttu, etsimme sen osoitteen perusteella. Syötämme osoitteen auton navigaattoriin tai seuraamme kännykän karttasovelluksen opastusta.

Kännykän karttasovelluksen lisäksi moni arkinen tapahtuma nojaa paikkatiedon varaan. Taloyhtiön roskisten tyhjennystä varten on tehty reittianalyyseja, joilla on vähennetty roska-autojen turhaa ajoa. Reittioptimointia ja töiden priorisointia aura-autoille tehdään paikkatietojen ja liikennevirtatietojen varassa.

Mittavia rakennushankkeita ei voida tehdä ilman ajantasaista ja laadukasta paikkatietoa. Ihannetilanteessa uuden alueen kaavoittamisessa hyödynnetään tietoa maaperän kantavuudesta ja alueen korkeussuhteista. Jo suunnitteluvaiheessa voidaan ajatella koko elinkaarta: tietä ei lähdetä rakentamaan helposti routaantuvalle maaperälle ja rakennukset voidaan sijoittaa niin, että asuinrakennuksiin kantautuva liikennemelu saadaan kuriin luonnollisilla rakenteilla.

Paikkatiedot tehokäyttöön yhteiskunnassa

Paikkatiedot ovat jo nyt elämässämme enemmän kuin ymmärrämmekään. Käytämme paikkatietoa jatkuvasti, usein huomaamatta. Paikkatietoa hyödynnetään monissa sellaisissa toimissa, jotka lisäävät asuinalueemme viihtyvyyttä ja arkemme sujuvuutta ja turvallisuutta.

Suomessa kunnissa ja valtionhallinnossa kerätään ja ylläpidetään laadukasta paikkatietoa, niin kaupunkialueilta kuin maaseudulta. Suomessa toimii lukuisia paikkatietoalan yrityksiä. Paikkatiedot eivät kuitenkaan ole täydessä tehokäytössä yhteiskunnassa. Monelle meistä Google Mapsin kartat ovat paljon tutumpia kuin oman kotikuntamme tuottamat kartta-aineistot.

Syyt tähän ovat historialliset: kunnat ja valtion viranomaiset ovat keränneet paikkatietoja omiin järjestelmiinsä, tietoja on mallinnettu eri tavoilla eikä kaikkia tietoja ole tehty digitaaliseen, koneluettavaan muotoon. Osa paikkatiedosta ei ole avoimena datana rajapinnoilta saatavilla. Nämä tekniset ja muut tiedon vapaaseen hyödyntämiseen liittyvät tekijät ovat syitä sille, miksi meillä Suomessa itse keräämämme paikkatiedot eivät ole tehokäytössä – ja miksi on käynnistetty mittava Paikkatietoalusta -hanke.

Tulevaisuus rakentuu paikkatiedoille

Julkisen hallinnon Paikkatietoalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot. Paikkatietoalustan kautta julkisen hallinnon ja kuntien tuottama paikkatieto jaetaan avointen rajapintojen kautta yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten saataville.

Paikkatietoalusta tarvitaan, sillä yhteiskunta muuttuu hurjaa vauhtia. Paikkatietoalan on muututtava vähintään samassa vauhdissa. Ja mieluummin etupainotteisesti: moni jo olemassa oleva ja tulevaisuuden toiminto nojaa paikkatietoihin.

Itseohjautuvat autot ovat osin jo tätä päivää. Liikkuminen palveluna lisääntyy. Paketteja toimittavat kohta dronet eivätkä pyörälähetit. Kaikki tämä tarvitsee toteutuakseen muiden avoimien rajapintojen lisäksi ajantasaista ja koneluettavassa muodossa olevaa paikkatietoa, niin ”karttatietoa” kuin esimerkiksi osoitetietojakin.

Tarvitsemme koko maan kattavasti yhtenäiset paikkatiedot. Niiden varaan yritykset voivat luoda palveluja ja sovelluksia, jotka toimivat Hangosta Inariin. Paikkatietoalustan ratkaisut tukevat kansainvälisiä standardeja – Suomen mittakaavassa testattu paikkatietosovellus voidaan helposti skaalata isommillekin markkinoille.

Uusien sovellusten lisäksi Paikkatietoalusta helpottaa yritysten investointipäätöksiä ja helpottaa logistiikan suunnittelussa. Meitä kaikkia koskevia päätöksiä kunta-, maakunta- ja valtiotasolla voidaan tehdä perustuen ajantasaiseen tilannekuvaan. Väestörakennetta ja asumistiheyttä voidaan tarkastella yhdessä kohteiden saavutettavuuden mukaan. Päiväkodit ja terveyskeskukset voidaan perustaa sinne, missä niiden tarve on suurin ja jonne asiakkaat helpoimmin pääsevät.

Tiedolla johtamisen ja yritysten toiminnan helpottumisen lisäksi Paikkatietoalusta karsii päällekkäistä työtä ja tehostaa koko julkisen sektorin toimintaa. Säästyvät verorahat voidaan kohdentaa sinne, missä tarve on suurin.

Paikkatietoalusta -hanke on maa- ja metsätalousministeriön 2017 käynnistämä hanke. Paikkatietoalusta on yksi hallituksen ”digitalisoidaan julkiset palvelut” kärkihankkeista.

Paikkatietoalusta toteutetaan kahdeksassa osahankkeessa:

  • Kansallinen maastotietokanta
  • Maankäyttöpäätökset
  • INSPIRE -palvelut
  • Satelliittikuvien prosessointi ja jakelu
  • Osoitetietojärjestelmä
  • Tekninen alusta
  • Maakuntien paikkatietoinfrastruktuuri
  • Paikkatietojen tukipalvelut

Hankeorganisaatiossa ovat mukana ympäristöministeriö, valtiovarainministeriö ja Suomen ympäristökeskus. Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2019 lopussa.

Tutustu hankkeeseen osoitteessa: www.paikkatietoalusta.fi

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Heli Laaksonen on johtava asiantuntija Maanmittauslaitoksessa. Heli toimii Paikkatietoalusta -hankkeen Paikkatietojen tukipalvelut osahankkeen hankepäällikkönä. Yksi osahankkeen tehtävistä on lisätä paikkatiedon ymmärrystä ja käyttöä yhteiskunnan eri ekosysteemeissä. Tietokirissä Heli edustaa Maanmittauslaitoksen ja Paikkatietoalusta -hankkeen avoimia paikkatietoaineistoja ja niiden käytön edistämistä. Twitter: @helikello @PTAhanke

Kommentit

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

captcha