Case-esittelyt kategoriassa toimintatavat

Case: Tietoikkuna-proto

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi? ●  Sosiaali- ja terveydenhuollon arvioinnissa käytössä valtava määrä tietoa – miten saadaan kaikkien arviointiin osallistuvien … Lue lisää

Case: Sairauspoissaoloanalyysit virastoille ja ministeriöille

Valtiokonttorin tekemien analyysien tarkoituksena oli selvittää asiakasvirastoille ja ministeriöille, mitkä havaitut muuttujat selittävät sairauspoissaolojen ilmaantumistiheyden yksilöllistä, ryhmittäistä ja osastoittaista vaihtelua. Analyysin tuloksia hyödynnetään työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden kohdentamisessa…. Lue lisää