Saavutettavuusseloste, tietokiri.fi

Tämä saavutettavuusseloste koskee Tietokiri.fi-sivustoa ja on laadittu 23.9.2020. Sivuston saavutettavuus on arvioitu itsearvointina. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi. Ota ongelmatilanteessa yhteyttä osoitteeseen viestinta@valtiokonttori.fi.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset. Alle on listattu havaitut puutteet saavutettavuudessa.

Syy noudattamatta jättämiselle

Sivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen. Teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi ja puutteiden korjaamiseksi.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

1. Havaittava

Sivuston värimaailma ei kaikilta osin täytä kontrastikriteerejä

Joillain sivuilla on tekstiä suoraan kuvan päällä.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Kuvien ja kaavioiden tekstivastineet puutteelliset

Olennaista tietoa jää välittymättä tekstivastineilla, mm. tilastoissa. Joillekin koristekuville on virheellisesti sisällytetty yksityiskohtaiset tekstivastineet.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Tilastoissa on käytetty vain värejä tietojen erottamiseen

Pylväsdiagrammien erottaminen perustuu väreihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 1.4.1 Värien käyttö

2. Hallittava

Näppäimistökäytössä on puutteita

Näppäimistöllä ei pääse käsiksi esimerkiksi sosiaalisen median linkkeihin.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 2.1.1 Näppäimistö

3. Ymmärrettävä

Ammattisanasto

Sivustolla on osittain käytetty ammattisanastoa, joka ei ehkä ole kaikille käyttäjille ymmärrettävää.

Saavutettavuusvaatimukset, jotka eivät täyty: 3.1.3 Epätavalliset sanat.

4. Toimintavarma

Muiden tahojen tuottama materiaali

Valtiokonttori ei vastaa muiden tahojen tuottaman sisällön toimivuudesta osana sivustoamme. Tällaisia sisältöjä ovat mm. Microsoftin PowerBI-tuotteella tuotetut tilastot.

Palaute ja saavutettavuuspuutteista ilmoittaminen

Sivuston saavutettavuudesta voi antaa palautetta sähköpostitse osoitteeseen viestinta(at)valtiokonttori.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle, yhteystiedot löytyvät sivulta Yhteystiedot. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000