Palkeet ja Valtiokonttori valtion tiedolla johtamisen tukena

Julkishallinnossa tiedolla johtamisen tärkeys tunnistetaan laajasti. Tiedolla johtamisella tarkoitetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja sen kehittämiseen liittyviä toimenpiteitä. Tiedolla johtamiseen liittyy muun muassa data-analytiikan ja tekoälyn hyödyntäminen, mutta myös tätä tukeva toimintamalli ja strategia…. Lue lisää

Valtiokonttorille ja Palkeille vahvistettiin uusi analysointi- ja raportointipalvelutehtävä

Tasavallan Presidentti on vahvistanut eduskunnan hyväksymät muutokset Valtiokonttoria ja Palkeita koskeviin lakeihin. Lakimuutos antaa Valtiokonttorille tehtäväksi tuottaa analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle, ja Palkeille talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseen. … Lue lisää

14

Suomessa oli vuonna 2019 14 kuntaa, joissa väestö kasvoi nopeasti (yli 1 % vuodessa). Kuntien tilanneseurantaan keskittyvästä Tutkikuntia.fi-palvelusta löytyy kattavasti … Lue lisää

23 269 000 000

Valtion lainanottotarve vuodelle 2020 on 23 269 milj. euroa. Lainanoton avulla maksetaan takaisin erääntyvä valtionvelka ja katetaan valtion budjetin mahdollinen alijäämä. … Lue lisää