Julkisessa hallinnossa tiedolla johtamisen tavoite on hyvinvoiva ihminen, joka saa entistä paremmin kohdennettuja, vaikuttavia ja omaan tarpeeseensa sopivia palveluja kaikissa elämäntilanteissa

Se on pieniä asioita arjessa, jokapäiväistä tekemistä. Kyse on tietoon perustuvasta päätösten teosta, olipa päätös minkä kokoinen tahansa, millä tahansa organisaation tasolla. Päätös on parempi ja kestävämpi, kun se pohjautuu mahdollisimman laajaan tietoon ja siitä tehtävään analyysiin. Tietoa analysoidessa eri asioiden vaikutuksia suhteessa toisiinsa tarkastellaan, ennustetaan ja rakennetaan erilaisia vaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi.

Tiedolla johtaminen on uudenlaista, avointa johtamisen kulttuuria. Tieto avataan ja jaetaan niin organisaation sisällä kuin muiden organisaatioiden kesken, aina kansalaisille asti. Tieto demokratisoituu ja päätöksistä ja hankinnoista tulee läpinäkyviä. Avoimen, hyödynnettävissä olevan tiedon avulla jokainen voi johtaa myös omaa tekemistään sekä nähdä oman toimintansa ja omien päätöstensä vaikutuksen kokonaisuuteen.

Tiedolla johtamisessa on kyse siitä, että eri lähteistä tulevaa tietoa yhdistetään, käytetään ja jaetaan aktiivisesti. Mitä enemmän tietoa on ja mitä paremmin sitä analysoidaan, sitä tarkempi kuva meille piirtyy kokonaisuudesta ja trendeistä; siitä mihin meidän tulee siirtää resursseja, mihin keskittyä ja miten toimia, jotta päätökset palvelevat paremmin ihmisiä ja yrityksiä − yhteistä tulevaisuuttamme.

Avoin tietoon perustuva päätöksenteko hyödyttää koko yhteiskuntaa

Julkisessa hallinnossa tiedolla johtamisen tavoitteena on elinvoimainen ja sujuva liike-elämä sekä hyvinvoiva ihminen, joka saa entistä paremmin kohdennettuja, omaan tarpeeseensa sopivia palveluita kaikissa elämäntilanteissa.

Vasta tiedon analysoinnin jälkeen voimme tehdä arvovalintoja siitä, mihin suuntaan palveluita ja yhteiskuntaa kehitetään. Julkisessa hallinnossa tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa voi tuottaa miljoonien säästöjä samanaikaisesti, kun se parantaa palveluiden vaikuttavuutta.

Mutun murtajan teesit

Älä hyväksy mutua

Päätös on aina parempi ja kestävämpi, kun se pohjautuu tietoon ja siitä tehtyyn analyysiin. Älä hyväksy ”musta tuntuu” tai ”mun mielestä” -vastauksia, vaan kysy mihin johtopäätös perustuu. Älä kuitenkaan väheksy intuitiota, kun analysoidut vaihtoehdot ovat edessäsi. Kokemuksellasi on painoarvoa.

Tieto kuuluu kaikille

Tarjoa pääsy tietoon jokaiselle ja kannusta etsimään vastauksia sen pohjalta,
Analytiikan avulla. Rakenna luottamusta, lisää avoimuutta ja tarjoa työkaluja tiedon käsittelyyn. Vain käytetty tieto on hyödyllistä.

Tee rohkeasti uudella tavalla

Jokaisella on oikeus kysyä, kyseenalaistaa ja tehdä tietoon pohjautuvia johtopäätöksiä. Ole valmis uudenlaiseen läpinäkyvyyteen ja altista tieto kaikkien tarkasteluun. Tiedon laatu paranee ja osaaminen lisääntyy. Älä tyydy ilmeiseen – pureskele, pähkäile, toista. Kärsivällisyys palkitaan.

Treenaa työkalujen käyttöä

Uteliaan mielen lisäksi tarvitaan työkaluja, joilla tietoa voi käsitellä, yhdistellä ja visualisoida. Panosta taitojen kehittämiseen. Joskus se vaatii koulutusta, joskus vain rohkeutta kokeilla. Kokeile ja kannusta muitakin. #tietokirissä rakennamme työkaluja analyysiin ja raportointiin.

Älä pidä kynttilää vakan alla

Jaa osaamisesi ja ajatuksesi #tietokiri-verkostossa. Julkisessa hallinnossa on valtavasti tietoa, jolla on kysyntää ja joka jää liian vähälle käytölle. Muista että, joku muu voi tarvita samaa tietoa ja menetelmiä kuin sinäkin. Yhdessä tekemällä ja jakamalla hyödyt kertaantuvat.

Pyri vuorovaikutukseen ja rikasta tietoa

Asiakaslähtöisiä, tietoon perustuvia päätöksiä ei voi tehdä poteroista, vaan vuorovaikutuksessa muiden tietoa tuottavien tahojen kanssa. Tämä vaatii julkishallinnolta saumatonta yhteistyötä yli hallinnon rajojen. Data rikastuu jakamalla ja yhdistämällä, käytetään sitä yhä uusiin tarkoituksiin.