e-Oppiva

Valtion digitaaliselta oppimisalustalta löytyy Tiedosta tekoihin -koulutus, joka toimii johdantona tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoihin. Koulutuksen tavoitteena on herättää oppijan kiinnostus tiedolla johtamiseen. Koulutus rohkaisee oppijoita soveltamaan tiedolla johtamisen filosofiaa arjessa ja kehittämään tiedon hyödyntämisen taitoja. Kaikki eOppivan sisällöt ovat maksuttomia valtionhallinnon työntekijöille ja virastoille.

Blogeja

Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa toimivan tutkimusjohtaja Harri Laihosen blogi Tietovirta, joka käsittelee mm. tietojohtamista, tiedolla johtamista sekä tuloksellisuutta. Tutustu ainakin seuraaviin poimintoihin:

Onko tiedolla johtaminen saavuttamaton ihanne? (6.4.2009)
Tiedolla johtaminen dialogina (14.1.2019)
Tietojohtamisen neljä roolia julkishallinnossa (29.4.2019)

Tiedon balsamietikka, Miia Kosonen (22.2.2016)
Pohdintaa ja havainnollisia esimerkkejä siitä, näemmekö tiedon sellaisena kuin haluamme sen nähdä, ja miten mielikuvat ja ennakkokäsitykset vaikuttavat päätöksentekoon.

Kuusi askelta parempaan tiedolla johtamiseen, Teemu Kaipiainen / Solita (22.6.2017)

Data-Driven Transformation: Accelerate at Scale Now, Antoine Gourévitch, Lars Fæste, Elias Baltassis, Julien Marx / BCG (23.5.2017)

Esitysmateriaaleja

Aalto-yliopiston luentomateriaali 2015: Tiedolla johtaminen, Timo Halima

Tietojohtaminen ja tiedolla johtaminen, Miia Kosonen (27.8.2015)

Esityskalvoja, Harri Laihonen

Videoita, podcasteja

Tiedolla johtaminen julkishallinnossa -webinaari 3.6.2021

Dataetiikan haasteet. Filosofi Maija-Riitta Ollilan esitys Tietokiristä maratoniksi -tilaisuudessa 23.1.2020 (kesto 37 min)

Vaikuttava viestintä -koulutuksen tallenne (22.5.2019, kesto 1 h 54 min.) ja esitysmateriaali (pdf), kouluttajana Liisa Mayow, Kaskas Media Oy

Rakenteet muuttuvat – miten muuttuu tiedolla johtaminen?, Kunta.tv, Harri Laihonen 6.11.2018

Kuuntele tutkijaa – Aiheena tietojohtaminen & tiedolla johtaminen. 20.11.2018. Radio Moreeni, tutkijavieraana Harri Laihonen

Data & Analytics helps executives make business-defining decisions better and faster (PwC, 10.9.2014)

Why Data Matters Extracting Insights, Making Better Decisions? (IBM, 4.5.2012)

Kirjoja

Virtanen, P., Stenvall, J. & Rannisto, P.-H. (2015). Tiedolla johtaminen hallinnossa: Teoriaa ja käytäntöjä. (toim.)

Laasonen ym. (2018). Tiedolla johtaminen aluekehittämisessä – ehdotus aluekehityksen tilannekuvaviitekehykseksi ja -mittaristoksi. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2018.

Valtiovarainministeriö. Tiedolla johtamisen käsikirja – Julkisrahoitteiset palvelut.

Laihonen ym. (2013). Tietojohtaminen.

Käpylä & Salonius (2013). Tietojohtajan taskukirja – Tietojohtamisen näkökulmia aluekehittämiseen.

Davenport, T. H., Harris, J. G., & Morison, R. (2010). Analytics at work: Smarter decisions, better results. Boston, Mass: Harvard Business Press.

Goldman, A. I. (1999). Knowledge in a social world. Oxford, UK: Oxford University Press. Goldman, A. I. (2004)

Jank, Wolfgang (2011). Business Analytics for Managers.

Artikkeleita

Lavikka, R. (2015). Coordination for shared knowledge creation in the development and management of inter-organizational business processes. Aalto University publication series doctoral dissertations 95/2015. Osa artikkeleista saatavissa kustantajien sivulta.
Väitöskirjassa käsitellään tiedon jakamisen ja luomisen prosessia, ja näiden prosessien suhdetta yritysten välisissä liiketoimintaprosesseissa. Lisäksi käsitellään yritystenvälisen yhteistyön koordinointimenetelmiä, jotka tukevat yritysten tiedon jakamista ja luontia. Yhteistyön koordinointi edistää tiedon jakamista ja yhteisen liiketoimintatiedon luomista, ja täten yhteisen digitalisoituvan liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Hussinki, H., Kianto, A., Vanhala, M. & Ritala, P. (2017). Assessing the universality of knowledge management practices. Journal of Knowledge Management, 21, 6, 1596-1621. Artikkelin tiivistelmä luettavissa, koko artikkeli saatavissa kirjastojen kautta tai ostettavissa kustantajan sivulta.
Artikkelissa esitellään kymmenen tietojohtamisen käytäntöä, joiden esiintyvyyttä tarkastellaan eri maissa. Tietojohtamisen käytännöt eroavat toisistaan eri maissa ja niiden toteuttamisessa tarvitaankin kulttuurista herkkyyttä.

Barends E., Rousseau, D. M., & Briner, R. B, (2014). Evidence-Based Management, – The Basic Principles. Amsterdam: Center for Evidence-Based Management (viite tarkastettu 6.4.2018)

Brooks Jennifer (Dec. 6, 2016): Making the Case for Evidence-Based Decision-Making

Deloitte Analytics Inside the Insight-Driven Organization (IDO) (2015), (viite tarkastettu 16.4.2018)

Vishwanath V. Baba, Farimah HakemZadeh (2012): Toward a theory of evidence based decision making

Materiaalia data-analyytikoille

Eikö lukujen pyörittäminen Excelissä tunnu tuottavan lisää informaatiota ja kirjainyhdistelmät R, Python, AI, ML, TensorFlow ja Keras tuottavat lähinnä pelkoa ja ahdistusta? Ei enää! Data- ja analytiikkaosaajien verkostossa on kerätty yhteen materiaaleja, joilla näistä lyhenteistä tulee sinullekin arkipäivää. Tutustu materiaaleihin.

Perehdy tiedon visualisointiin

Few, S. (2012). Show Me the Numbers: Designing Tables and Graphs to Enlighten

Koponen, J., Hildén, J. & Vapaasalo, T. (2016). Tieto näkyväksi

Nussbaumer Knaflic, C. (2015). Storytelling with data, A Data Visualization Guide for Business Professional

Kuusela, V. (2000). Tilastografiikan perusteet

Kelan tiedon visualisoinnin tehovinkit

Muut linkit

Tietojohtaminen ry

LUT:n tietojohtaminen ja johtajuus, maisteriohjelma (KTM)

Tampereen yliopisto, tietojohtamisen tutkinto-ohjelma (DI)

Selvitys: Tiedolla johtamisen tila julkishallinnossa 2020