Aloittelijoille

Tilastokeskuksen kurssit
Kursseilta löydät perustietoa tilastoista ja niiden käyttömahdollisuuksista. Kurssien avulla voit kerrata tilastoinnin peruskäsitteitä ja tilastojen tulkitsemista.

Elements of AI -verkkokurssi
Helsingin Yliopiston ja Reaktorin tarjoaman maksuttoman verkkokurssin avulla voit perehtyä tekoälyn maailmaan ja siihen mitä tekoälyllä voi (ja ei voi) tehdä. Kokemusta ohjelmoinnista tai syvällistä ymmärrystä matematiikasta ei tarvita.

R vai Python?

Tämä on perinteinen kysymys data science -työssä. Tätä kannattaa lähestyä kuitenkin muodossa R ja Python, sillä molemmissa on hyvät ja huonot puolensa.

Aikaa on kuitenkin rajallinen määrä, joten tarjoamme karkean peukalosäännön.

R-ohjelmointikieli on kehitetty tilastotieteilijöiden tarpeita silmällä pitäen ja se tarjoaakin käyttäjäystävällisen lähestymistavan perinteiseen data-analytiikkaan. Mikäli tarvitset työssäsi satunnaisesti tilastollista analyysiä tai perinteinen Excel on alkanut rajoittamaan työtäsi niin valitse R.

Python on hyvä kieli ohjelmoinnin opiskelun aloittamiseen. Python-ohjelmointikieli on pyritty yksinkertaistamaan ja tekemään helposti seurattavaksi. Pythonilla onnistuu samat analyysit kuin R:llä, mutta osa vaatii enemmän osaamista ja ymmärrystä käytettävästä menetelmästä. Toisaalta, Pythonilla tehdyt sovellukset on helpompi tuoda muiden saataville esimerkiksi Web-applikaationa. Mikäli sinua kiinnostaa yleisesti ohjelmointi, sovellusten teko ja koneoppiminen sekä muu edistynyt data-analytiikka, niin valitse Python.

R

Introduction to R on DataCampin ilmainen kurssi R-ohjelmoinnin perusteisiin. Kurssi sisältää lähinnä datarakenteisiin (mm. vektorit, matriisit ja dataframet) perehtymistä ja käsittelyä.

Introduction to R for data science -kurssilla opit hallitsemaan R-ohjelmoinnin perusteet. Kurssilla käsitellään mm. datarakenteita, data-analyysiä ja datan visualisoimista.

Python

Introduction to Python: Absolute Beginner tarjoaa Pythonin opiskelua vasta-alkajille. Opi Pythonin peruskäsitteet ja funktiot, ja opi kirjoittamaan oma ensimmäinen ohjelmasi. Jatka harjoittelua kurssilla Introduction to Python: Fundamentals.

Introduction to Python for Data Science on ilmainen kurssi Pythonin perusteista datan visualisointiin. Vaatii jonkin verran aikaisempaa kokemusta datan käsittelystä Excelissä.

Syvenny välineisiin

Ohjelmointikieliin löytyy tuhansia tutoriaaleja, osa ilmaisia ja osa maksullisia. Perusteiden oppimisen jälkeen kannattaa keksiä omia pieniä projekteja, joissa opittuja taitoja pääsee soveltamaan. Useimmiten koodausongelmiin löytyy apua Stack Overflowsta.

Erilaiset blogit tarjoavat inspiraatiota ja lyhyitä tutoriaaleja tietyistä aihepiireistä.

R-bloggers on aktiivinen R-blogi. Blogi sisältää runsaasti esimerkkikoodia R-kielellä.

Machine learning is fun -sivustolta löytyy tutoriaaleja koneoppimismenetelmiin. Toteutukset on tehty Pythonilla.

edX. Maailman johtavat yliopistot, muun muassa Harvard ja MIT, ovat laatineet data-analytiikkaan ja ohjelmointiin liittyviä englanninkielisiä MOOC-kursseja edX-sivustolle. Sivustolta löytyy yliopistotasoisia kursseja data-analytiikan lisäksi lähes kaikesta mahdollisesta. Suurin osa kursseista on ilmaisia. Kursseista saa halutessaan virallisen todistuksen, josta joutuu maksamaan $30-$300.

Udemy tarjoaa maksullisia ohjelmointiin ja data-analytiikkaan liittyviä kursseja. Sivuston hinnoittelu perustuu alennushinnoitteluun eikä yhdestä kurssista kannata maksaa yli kymmentä euroa.

DataCamp tarjoaa lähinnä maksullisia kursseja mm. R- ja Python-ohjelmointikielistä. Kurssit koostuvat lähinnä interaktiivisista koodausharjoituksista, joissa käyttäjä saa palautteen koodistaan automaattisesti. Sivusto toimii kuukausimaksuperiaatteella.

QGIS on ammattikäyttöön tarkoitettu paikkatieto-ohjelmisto, joka perustuu avoimeen ja vapaaseen lähdekoodiin.

Power BI

eOppiva tarjoaa data-analyytikoille Power BI:n peruskurssin. Kurssilla opit yhdistämään tietoa eri tyyppisistä tietolähteistä dashboard-raportiksi. Kurssilla opetellaan tietomallin luominen, tiedon muokkaus sekä perehdytään DAX-laskennan perusteisiin.

Power BI:n omilta sivuilta löydät runsaasti erilaisia tutoriaaleja sovellukseen tutustumisesta edistyksellisempiin toimintoihin asti. Tutoriaaleja on suomeksi ja englanniksi.

Power BI päivittyy joka kuukausi ja uusia ominaisuuksia esitellään jatkuvasti. Vinkkejä laidasta laitaan ja uusimpien ominaisuuksien esittelyitä löydät täältä.

Jos Power BI:n kanssa työskennellessä tulee vastaan ongelmia, joihin ei edellisiltä sivuilta löydy vastausta, kannattaa suunnata keskustelupalstoille etsimään ratkaisua. Et välttämättä ole ainoa, joka kyseisen ongelman kanssa painiskelee.

Suomenkielinen Power BI user group – Finland kokoaa yhteen Power BI:n ammattilaisia ja siitä kiinnostuneita henkilöitä. Ryhmä järjestää virtuaalisia sekä fyysisiä tapaamisia, ja jakaa kokemuksia. Ryhmä on avoin kaikille.