Valtion konsernitoimijat tarjoavat ja kehittävät keskitettyjä analysointipalveluita sekä valtionhallinnon sisäisille että ulkoisille asiakkaille.

Palkeet ja Hansel tarjoavat analysointipalveluita ensisijaisesti valtionhallinnon sisäisille asiakkaille. Valtiokonttori palvelee etenkin koko valtionhallintoa koskevan päätöksenteon, kuten konserniohjauksen, tarpeita.

Palvelumalli

Analysointipalveluiden prosessi

 

Mihin otan yhteyttä?

Tietokirin yhteyshenkilöt löydät yhteystiedoista.

Palkeiden analysointipalvelut perustuvat talous- ja henkilöstöhallinnon tietoihin, joita voidaan tarvittaessa rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Palveluun on tulossa neljä moduulia: analyytikkopalvelut, itsepalveluanalytiikka, vakioanalyysit ja datarajapinnat. Ensimmäisenä näistä on nyt saatavilla analyytikkopalvelu, jossa Palkeet tarjoaa asiantuntijoidensa osaamisen asiakkaan käyttöön. Palkeiden data-analyytikot tuottavat yhteistyössä asiakkaan kanssa vastauksia asiakkaan erilaisiin tietotarpeisiin.

Talous- ja henkilöstöhallinnon analysointipalvelut >

Hanselin analysointipalvelut perustuvat hankintatietoihin, joita voidaan tarvittaessa rikastaa muulla asiakkaan tiedolla. Haluatko tietää, mitkä ovat organisaatiosi hankintatoimen vahvuudet ja kehittämiskohteet? Entä tiedätkö mihin hankintamäärärahat on käytetty? Hanselin tarjoamat hankintatoimen nykytila- ja hankinta-analyysit antavat vastaukset näihin kysymyksiin.

Hankintatoimen analysointipalvelut >

Valtiokonttorin analysointipalvelut tuottavat poikkihallinnollista vertailutietoa erityisesti konserniohjauksen tarpeisiin. Tietokiri-hankkeen puitteissa Valtiokonttori tekee myös virastokohtaisia pilotteja, joiden avulla etsitään laajemmin valtionhallinnon päätöksentekoa tukevia analysointikohteita. Pilottien kautta löydetyt ratkaisut yksittäisten virastojen kiinnostaviin tietotarpeisiin halutaan skaalata koko valtionhallintoon. Analyysejä tehdään yhteistyössä eri konsernitoimijoiden kanssa. Konsernitoimijoita ovat esimerkiksi HAUS kehittämiskeskus Oy, Hansel Oy, Senaatti-kiinteistöt, Tilastokeskus, Valtion ICT-palvelukeskus Valtori, Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.

Konsernitietojen analysointipalvelut >

Oletko jo tutustunut yhteisen tiedon lähteisiin?
Tiesitkö, että julkishallintoa ja yhteiskuntaa koskevaa tietoa julkaistaan runsaasti kaikkien saataville? Voit tutkia esimerkiksi hankintoja, budjettia, valtion talous- ja henkilöstötietoja tai yhteiskunnallisia ilmiöitä.
Tutustu palveluihin >