Tälle sivulle olemme koonneet julkisia tietovarantoja, joita kaikki voivat hyödyntää. Listaa täydennetään koko ajan.

Puuttuuko listalta jokin tietolähde? Vinkkaa osoitteeseen eeva.penttila (at) valtiokonttori.fi!

Tutki hallintoa

Tutkihallintoa.fi kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Sivustolla on saatavilla kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja. Kuntien ja kuntayhtymien talouden toteumatietoja aletaan julkaista vuodesta 2021 alkaen.

Tutki budjettia

Tutkibudjettia.fi kattaa hallituksen talousarvioesityksen lisäksi eduskunnan kirjelmän. Visualisoidussa budjetissa on mukana lisätalousarviot vuodesta 2017 alkaen. Palvelu perustuu valtion talousarvioesitykset -palvelun avoimeen dataan (budjetti.vm.fi), ja tarkastelu keskittyy valtion budjettitalouteen.

Tutki hankintoja

Tutkihankintoja.fi -palvelun avulla kansalaiset ja yritykset saavat tietoa valtion hankinnoista. Kansalainen saa tietoa siitä, mitä valtio hankkii ja mihin julkisia varoja käytetään. Yrityksille palvelu tarjoaa tietoa markkinoista. Voit tutustua hankintoihin esimerkiksi organisaation tai kategorian mukaan.

Tutki yhteiskunnallisia ilmiöitä

Yhteiskunnan kehityksen ilmiöitä kuvaa Findikaattori.fi-palvelu indikaattoreiden muodossa. Palvelun on toteuttanut Tilastokeskus yhteistyössä eri tiedontuottajien kanssa. Palvelu on suunnattu kaikille niille, jotka työssään tai toiminnassaan tarvitsevat ajantasaista, luotettavaa tietoa yhteiskunnan kehityksestä: päätöksentekijöille, valmistelijoille, asiantuntijoille, opettajille, toimittajille, kansalaisille.

Muita yhteisen tiedon lähteitä

 • Paikkatietoikkuna.fi
  Karttapalvelussa voit esimerkiksi katsella eri organisaatioiden paikkatietoja, luoda teemakarttoja tai julkaista kartan omilla verkkosivuillasi.
 • Tilastokeskus.fi
 • Vipunen.fi
  Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka tilastot perustuvat Tilastokeskuksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin tietoihin ja rekistereihin. Palvelusta löydät tilasto- ja indikaattoritietoa eri sektoreiden koulutuksesta ja koulutuksen jälkeisestä sijoittumisesta, korkeakouluissa tehdystä tutkimuksesta sekä väestön koulutusrakenteesta ja opiskelijoiden sosioekonomisesta​ taustasta.
 • Tietokäyttöön.fi
  Valtioneuvoston yhteisellä selvitys- ja tutkimustoiminnalla tuotetaan tietoa päätöksenteon, tiedolla johtamisen ja toiminnan tueksi.
 • Suomi.fin palvelutietovaranto
  Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista.
 • Avoindata.fi 
  Avoindata.fi-palvelussa voit etsiä muiden julkaisemia tietoaineistoja sekä julkaista ja hallinnoida omia avoimia tietoaineistojasi.
 • Valtioneuvosto.fi/hankkeet
  Sivulta voit hakea meneillään olevia kehittämishankkeita tai tietoa säädösvalmistelusta.