Case: Alueellistamisen uudistamisen strategiatyön valmistelu

Mitä ongelmaa ratkaistiin ja miksi?

Loppuvuodesta 2019 Valtiokonttorin analysointipalvelu tarjosi tukea valtiovarainministeriölle alueellistamisen uudistamisen -hankkeen tietopohjan valmistelussa. Alueellistamisen uudistamisen strategiahankkeen tavoitteena on laatia strategiset linjaukset valtion toiminnasta eri alueilla 2020-luvulla, jotta se kykenee toteuttamaan tehtävänsä ja palvelemaan kansalaisia sekä yrityselämää. Hankkeessa valmisteltavat linjaukset toimivat alueellistamista koskevan lainsäädännön uudistamisen pohjana.

Mitä tehtiin?

Aloitimme pohtimalla VM:n kanssa mitä tietoja tulisi saada tietopohjaan. Valtion henkilöstöä koskevat tiedot tulivat pääosin Tahti-järjestelmästä, jonka lisäksi tietoja haettiin Tilastokeskuksen avoimista rajapinnoista. Tiedot visualisoitiin Power BI:lla. Raportin ensimmäisen version jälkeen hioimme vielä näkemystä käytettävistä tiedoista ja keskustelimme hankkeen valmisteluryhmän kanssa. Keskusteluissa tulleiden kehitysehdotusten pohjalta kehitimme Power BI -raporttia edelleen.

Mitä saavutettiin ja miten jatketaan?

Tietolähteiden yhdistämisen avulla saatiin luotua uudenlaista näkökulmaa valtion henkilöstön sijoittumisesta. Raportin ja käytyjen keskustelujen avulla aiheeseen liittyvästä saatavilla olevasta tiedosta saatiin kattava kuva, joka tarjoaa relevanttia tietoa alueellisen uudistamisen strategian laadinnan tueksi. Strategiahanke on juuri aloitettu ja seuraavaksi alueellistamisen uudistaminen jatkuu aluekierroksilla.

Toimeksiannon palaute

Joustava yhteydenpito ja yhteinen pohdinta käytettävissä olevista tiedoista ja mahdollisuuksista havainnollistaa ja visualisoida niitä. Analyysipalveluilta saadut analyysit tehostivat toimintaa ja paransivat toiminnan laatua.

Mikko Saarinen, neuvotteleva virkamies, VM.

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Tiedolla tehty -osiota ja case-kuvauksia päivittää moni henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia case-esimerkkejä tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.