Case: Syyttäjälaitos

Tavoite:

Casella on kaksi tavoitetta:

  • Tuottaa dataan perustuvaa relevanttia vertailutietoa syyttäjälaitoksen resursseista ja rikosasioiden käsittelyistä
  • Mallintaa erityisesti vaativien rikosasioiden ilmentymisiä alueittain suhteessa väestömuuttujiin (ja muuhun avoimeen dataan) tarkoituksena ennakoida asioiden volyymin kehitystä

Analyysityötä tehdään syyttäjälaitoksen strategisen henkilöstö- ja taloussuunnittelun tarpeisiin.

Mitä tehdään?

  • Resursoinnin kannalta relevantin vertailutiedon tuottamiseksi kehitetään täsmällisempi, syyttäjäntoiminnan taustadataan ja henkilötyöpanoksiin perustuva luokittelu vaativille rikosasioille
  • Luokittelussa hyödynnetään koneoppivia algoritmeja ja rikosasioiden tietoja useilta vuosilta. Myöhemmässä vaiheessa tarkoituksena on myös hyödyntää tekstianalytiikkaa poliisin esitutkintapöytäkirjojen sisällön hyödyntämiseksi luokittelussa
  • Vaativien rikosasioiden alueellisia volyymeja yhdistellään alueittain saatavilla oleviin väestö-, elinolo- ja taloustietoihin. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti väestön ikääntymisestä ja alhaisesta syntyvyydestä johtuva työikäisen väestön määrän vähenemisen vaikutukset vaativien rikosasioiden volyymeihin

Mitä seuraavaksi?

Analyysityötä jatketaan vuonna 2019. Kuluvan vuoden lisätavoitteena on syventää yhteistyötä erityisesti alan substanssiosaajien kanssa.

 

Haluatko kuulla lisää tai keskustella mahdollisesta yhteistyöstä?
Ota meihin yhteyttä:

  • analysointipalvelu (at) valtiokonttori.fi
Jaa sosiaalisessa mediassa:

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Tiedolla tehty -osiota ja case-kuvauksia päivittää moni henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia case-esimerkkejä tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen viestinta ( at ) valtiokonttori.fi.