Lakimuutokset tiedolla johtamisen asialla – lausuntoaikaa 26.10. asti

Valtiovarainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet) annettavaksi laiksi ja Valtiokonttorista annetun lain muuttamisesta. Samalla, kun lait ns. tulivat auki, on hyvä tilaisuus lisätä lakiin myös tiedolla johtamisen edistämiseen liittyvää säädöspohjaa. Hallituksen esitysluonnoksia on valmisteltu yhteistyössä Valtiokonttorin ja Palkeiden kanssa.

Palkeiden ja Valtiokonttorin tehtäviin analysointi- ja raportointipalvelu

Alun perin lainsäädäntötarpeen taustalla on mainittujen konsernitoimijoiden tehtävissä tapahtuneet muutokset, sääntelyn yksinkertaistaminen sekä toiminnan ja tehtävien hoidon tehokkuus. Lisäksi nyt esitettäviin lakeihin on tarkoitus lisätä pykälät, joissa todetaan, että sekä Palkeiden että Valtiokonttorin tehtäviin kuuluu analysointi- ja raportointipalvelu. Molemmat organisaatiot ovat olleet keskeisesti ja aktiivisesti mukana tiedolla johtamisen tukemisessa ja edistämisessä – ja moottoreina myös Tietokiri-hankkeessa. Tietokiri-hanke pyrkii yhdessä konsernitoimijoiden kanssa edistämään tiedolla johtamista ja yhteisen tiedon hyödyntämistä julkisessa hallinnossa.

Oikeus tiedon saantiin ja tietojen hyödyntämiseen

Analysointi- ja raportointitehtävän lisäksi esityksessä todetaan, että molemmilla organisaatioilla on tehtävän suorittamiseen liittyvä tiedonsaantioikeus ja oikeus tietojen hyödyntämiseen. Palkeet tukee virastoasiakkaita tiedolla johtamisessa ja  keskittyy toiminnassaan valtion kokonaisedun ja virastoedun optimointiin. Valtiokonttori taas keskittyy valtion kokonaisetua optimoiviin ja skaalattaviin toimeksiantoihin. Käytännössä työ limittyy ja konsernitoimijoiden välinen yhteistyö on erityisen tärkeää. Mukana työssä ovat myös muut konsernitoimijat ja edelläkävijävirastot, jotka tekevät ansioitunutta työtä tiedolla johtamisen edistämiseksi.

Ehdotetun lakimuutoksen tarkoitus on edistää yhteisiin tietojärjestelmiin kertyvän tiedon käyttöä tuottamalla valtion virastoja palvelevaa tukea tiedolla johtamiseen sekä valtiokonsernin kokonaisetua tavoittelevaa tiedon hyödyntämistä.

Hallituksen esitysluonnos on lausunnoilla 26.10.2018 saakka ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.3.2019. Kerromme asian etenemisestä myös Tietokiri-sivustolla ja kuulemme mielellämme ajatuksianne etenkin tiedolla johtamisen ja analysointi- ja raportointipalvelutoiminnan osalta.

Pähkinänkuoressa:

  • Valtiokonttorin ja Palkeiden tehtävissä tapahtuneet muutokset ehdotetaan päivitettävän uudessa Palkeet-laissa ja Valtiokonttori-lain muutoksessa.
  • Palkeille ja Valtiokonttorille annetaan esitysluonnoksessa tehtäväksi myös tiedolla johtamista tukeva analysointi- ja raportointipalvelutoiminta.
  • Palkeiden rooli tiedolla johtamisen tukemisessa on virastoja palveleva, Valtiokonttorin koordinoimana keskitytään myös valtion kokonaisetua tavoitteleviin ja skaalattaviin toimeksiantoihin.
  • Hallituksenesitysluonnos on lausunnoilla ja lopullisen lain on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden maaliskuussa.

Lakihankkeesta valtiovarainministeriön sivuilla >

Suora linkki lausuntopyyntöön (pdf) >

 

Lisätietoja antavat Tietokiri-hankkeesta:

  • Olli Ahonen, VK
  • Heikki Asikainen, Palkeet
  • Pauliina Pussinen, VM

#tietojohtaminen #yhdessä #hallituksenesitys #konsernitieto

Avainsanat: , ,

Tietoa kirjoittajasta: