Tiedosta tekoihin – tiedolla johtamisen koulutusta virkatyön tueksi

Tiedolla johtamista ja tiedon hyödyntämistä rummutetaan mediassa. Näiden suosittujen sanaparien takana on aito tarve parantaa johtamista ja tiedon hyötykäyttöä ja ymmärtää tiedon eri tasoja ja laatua. Julkisella sektorilla on myös entistä proaktiivisemmin toimittu kyvykkyyksien kehittämisen eteen, jotta ne vastaisivat monimutkaistuvan toimintaympäristön vaatimuksia. Kyky analysoida ja hyödyntää relevanttia tietoa ja ennakoida tulevaa on virkakunnan osaamisen ja siis HAUS kehittämiskeskuksen kannalta hyvin keskeisiä kehittämisen osa-alueita.

eOppivan Tiedosta tekoihin –koulutus rakennettiin vastaamaan tätä tarvetta. Tiedosta tekoihin, johdantokoulutus tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoihin, pyrkii herättämään valtionhallinnon työntekijöiden kiinnostuksen tiedolla johtamiseen omassa työssään. Koulutuksen tekeminen oli eOppiva-prosessin mukaisesti yhteiskehittämistä alusta loppuun. Mukana oli iso ja vakuuttava joukko asiantuntijoita eri ministeriöistä ja virastoista (VM, VNK, Valtiokonttori, Palkeet, HAUS) sekä lisäksi tietojohtamisen professori Tampereen yliopistosta. Koulutuksen työstäminen tapahtui työpajoissa ja yhteiskäyttöisen käsikirjoitusdokumentin avulla. Työryhmä oli mukana suurella sydämellä ja jokainen laittoi itsensä ja osaamisensa likoon, jotta koulutuksesta tulisi mahdollisimman hyvä kokonaisuus. Tämän mahdollisti myös aito keskustelu sisällön painotuksista, joka oli paikka paikoin jopa kiivasta ja rönsyilevää, eli juuri sellaista mitä hyvän koulutuksen tekemiseen tarvitaankin! Lopputulos on ollut kiitetty ja informatiivinen paketti, joka tarjoaa sopivassa suhteessa tiedolla johtamisen viitekehyksiä ja teoriaa pohdiskeltavaksi, mutta myös selkeitä ja konkreettisia työvälineitä arkeen.

 

 

Tarjolla myös syventäviä tiedolla johtamisen koulutuksia

Tiedosta tekoihin -digikoulutuksen lisäksi valtionhallinnon ja virastojen työntekijät voivat kehittää osaamistaan HAUS Kehittämiskeskuksen tiedolla johtamisen koulutuskokonaisuudessa, joka koostuu tiedolla johtamisen viitekehyksistä ja keskeisistä elementeistä päätöksenteossa ja pureutuu syvemmin asiasisältöihin eri konteksteissa.

Alla tiedolla johtamisen koulutukset, joihin voit tutustua tarkemmin HAUSin verkkosivuilla. 10.6. järjestettävässä Tieto päätöksenteossa -seminaarissa käsitellään mm. johtamiskulttuurin muutosta, strategisia kehityssuuntia ja skenaarioanalyysien käyttötarkoituksia sekä päätöksenteon tietotuen tulevaisuutta. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittautumisohjeet täältä.

Haastamme kaikki mukaan kehittämään omaa osaamistaan ja oman organisaationsa kilpailukykyä. Koulutuksissa nähdään!

 

Julkisuus ja salassapito viranomaistoiminnassa 27.5.2019
Tieto päätöksenteossa – tiedolla johtamisen seminaari 10.6.2019
Tiedonhallintalaki 2/2019 13.6.2019
Taloushallinnon syysseminaari 10.9.2019 – 11.9.2019
Johdanto valtion taloushallintoon 12.9.2019
Valtuusseurannan perusteet 17.9.2019
Excelin talousraportointi ii 19.9.2019
Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 6 23.9.2019 – 16.12.2019
Tietosuojavastaavan koulutusohjelma 6, 1. jakso 23.9.2019
Valtion talousarvion perusteet 24.9.2019

Avainsanat: , , ,

Tietoa kirjoittajasta: