Valtiokonttorille ja Palkeille vahvistettiin uusi analysointi- ja raportointipalvelutehtävä

Tasavallan Presidentti vahvisti 9.7.2020 eduskunnan hyväksymät muutokset Valtiokonttoria ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusta (Palkeet) koskeviin lakeihin.

Lakimuutos antaa Valtiokonttorille tehtäväksi tuottaa analysointi- ja raportointipalveluja valtion hallinnolle. Palkeet puolestaan tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon analysointi- ja raportointipalveluja asiakkailleen ja toimialansa kehittämiseen. Palvelujen toteuttamiseksi organisaatioille annettiin tiedonsaantioikeus valtion virastoja ja laitoksia koskeviin toiminnan ja talouden tietoihin.

Tietokiri-hankkeessa valmistellulla muutoksella edistetään valtionhallinnon tiedolla johtamista. Uusi tehtävä tukee hallitusohjelman mukaista tietopohjaista valmistelua ja päätöksentekoa valtionhallinnon kehittämisessä, ohjaamisessa ja johtamisessa. Tietojohtamisella voidaan parantaa toiminnan laatua, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Tämä edellyttää osaamisen vahvistamista, toimintatapojen uudistamista ja tietovarantojen avaamista laajempaan käyttöön hallinnon sisällä.

Lakimuutokset tulevat voimaan 1.9.2020.

Lue lisää:

Tietokiri-hankkeessa valmisteltu hallituksen esitys etenee eduskuntaan >
Valtiovarainministeriön tiedote >

Kuva: Laura Kotila, valtioneuvosto

Avainsanat: , , , , ,

Tietoa kirjoittajasta: