Valtion yhteiset toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot kootaan Tietokiri-tietoalustalle

Tietokirin yhtenä tavoitteena on yhdistää eri toimijoiden hallussa olevia tietoja, jotta niitä voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin julkishallinnon johtamisessa. Tietoja kokoamalla ja avaamalla edistämme julkishallinnon läpinäkyvyyttä. Tavoitteemme on, että valtion yhteisiä tietoja voidaan käyttää nykyistä helpommin osana analysointipalveluita.

Tiedon kerääminen analysoitavaksi yhteisten palveluntuottajien eri järjestelmistä ja tietovarastoista on työlästä, etenkin jos analyysi vaatii tietoa useista eri tietolähteistä. Siksi valtionhallinnolle kootaan nyt yhteinen tietoalusta palvelemaan analysointi- ja raportointipalvelua. Yhteisellä tietoalustalla käsitellään valtion toiminnan, talouden ja hallinnon tietoja. Yhteinen tietoalusta mahdollistaa eri lähteistä koottujen tietojen yhdistelemisen, mikä synnyttää myös uutta tietoa.

Hyötyjä – valtion yhteiset tiedot tehokäyttöön

Valtion yhteisten tietojen kokoamisesta saadaan monia hyötyjä. Näistä muutamia on koottu alle:

 • Hallinnon avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät
  • visuaalisia, automaattisesti päivittyviä raportteja esim. Tutkihallintoa.fi-palveluun
  • ajantasaiset raportointinäkymät päätöksentekijöille
 • Yhtenäisempi tietoarkkitehtuuri
  • ennustettavuus ja vertailtavuus paranevat
  • tietojen pohjalta voidaan tehdä laadukkaampia analyyseja
 • Moniulotteisemmat analyysit ja raportit
  • tietoja voidaan yhdistellä uudella tavalla, samalla syntyy myös uutta tietoa
 • Vähemmän aikaa ja resursseja tietojen keräämiseen
  • voidaan karsia päällekkäistä tietojen keräämistä
  • analyysitoiminta tehostuu ja nopeutuu
 • Keinoja valtion yhteisten palveluntuottajien sekä virastojen ja laitosten kehittämiseen
  • organisaation oman tiedon vertailu suhteessa valtion muuhun konsernitietoon

 

Mitä tietoja Tietokirin tietoalustalle kootaan?

Tietokirin tietoalustalle kootaan alkuvaiheessa sellaisia valtionhallinnon toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevia tietoja, jotka sijaitsevat yhteisten palveluntuottajien rekistereissä. Yhteisiä palveluntuottajia ovat:

 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus (Valtori)
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Senaattikiinteistöt
 • Hansel Oy:n ja
 • Haus kehittämiskeskus Oy
Valtion konsernitiedot

Tietokirin tietoalustalle kootaan alkuvaiheessa valtion yhteiset tiedot, eli valtion omaa toimintaa koskevat toiminnan, talouden ja hallinnon tiedot. Nämä tiedot sijaitsevat valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereissä.

Tietojen luovuttaminen ei kuitenkaan koske eduskuntaa eikä sen yhteydessä toimivia virastoja. Jotta valtionhallinnon kokonaisuuden tarkastelu olisi mahdollista, kokoaa Valtiokonttori eduskunnan ja sen yhteydessä toimivien virastojen julkisesti saatavilla olevia tietosisältöjä yhteiselle tietoalustalle.

Valtiokonttori ja Palkeet ovat yhteydessä turvasektorin viranomaisiin keväällä 2021 koskien turvasektorin toiminnan luonteesta johtuvia, tietojen luovuttamiseen ja käsittelyyn liittyviä erityisiä tietosuoja- ja tietoturvatarpeita. Valtiokonttori ja Palkeet eivät käytä analysointi- ja raportointipalvelussaan turvasektorin tietoja ennen mainittua läpikäyntiä ilman viraston lupaa.

Aikataulu ja eteneminen

Valtiokonttorin ja Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) uudeksi lakisääteiseksi tehtäväksi on 1.9.2020 alkaen annettu analysointi- ja raportointipalveluiden tuottaminen. Valtiokonttori tuottaa palveluita valtioneuvostolle ja Palkeet asiakasvirastoille valmistelun ja päätöksenteon tueksi.

Valtiokonttorilla ja Palkeilla on oikeus saada maksutta ja salassapitosäännösten estämättä analysointi- ja raportointipalvelutehtävän hoitamiseksi välttämättömät valtionhallinnon toimintaa, taloutta ja hallintoa koskevat tiedot valtion yhteisten palveluntuottajien rekistereistä.

Valtiokonttori ja Palkeet määrittelevät syksyn 2020 ja vuoden 2021 aikana yhteistyössä yhteisten palveluntuottajien kanssa ne tiedot, joita tullaan hyödyntämään analysointi- ja raportointipalveluissa. Tämä ei edellytä toimia virastoilta ja laitoksilta.

Viestintä virastoille ja laitoksille

Valtiokonttori laatii valtion virastojen ja laitosten yhteisistä tiedoista (eli toiminnan, talouden ja hallinnon tiedoista) tietomallit, joissa analysointi- ja raportointipalvelussa käytettävät tiedot kuvataan yksityiskohtaisesti.

Jokaisen tietomallin valmistuttua sen yksityiskohtainen sisältö käsitellään vuoden 2021 aikana virastoille ja laitoksille järjestettävissä tilaisuuksissa. Tämän jälkeen Valtiokonttori ja Palkeet ryhtyvät käyttämään edellä mainittuja tietoja analysointi- ja raportointitoiminnassaan.

Tietosisältöjen kuvaukset ja webinaariaikataulu julkaistaan Tutkihallintoa.fi-sivustolla. Samassa osoitteessa voi myös kommentoida yhteiselle tietoalustalle luovutettavia tietosisältöjä.

Tutustu tietoalustalle luovutettaviin valtion yhteisten tietojen kuvauksiin ja webinaariaikatauluun Tutkihallintoa.fi-sivustolla >

Tietomallien valmistumisesta ja webinaarien ajankohdista saat tietoa tilaamalla Tietokirin uutiskirjeen. Tiedotamme webinaareista myös Valtiokonttorin ja valtion yhteisten palveluntuottajien uutiskirjeissä.

 

Taustatietoa

Lisätietoja antavat:

Eeva Penttilä, kehittämispäällikkö, eeva.penttila@valtiokonttori.fi,
p. 0295 502 563

Olli Ahonen, apulaisjohtaja, olli.ahonen@valtiokonttori.fi,
p. 0295 503 310

Heikki Asikainen, kehityspäällikkö, heikki.asikainen@palkeet.fi,
p. 0295 564 361