4

Hanselin tekemien kilpailutuksiin saapuneiden tarjousten lukumäärän mediaani on 4, kun tarkastellaan niitä kisoja, joihin tarjouksia on saatu. Kilpailutukset, joihin ei tullut tarjouksia, oli jostakin perustellusta syystä peruttu, joten luku neljä antaa realistisen kuvan Hanselin tekemiin kisoihin tulevien tarjousten lukumäärästä. Huomion arvoista on se, että saatujen tarjousten määrä vaihtelee riippuen siitä, millaisia kilpailutuksia kunakin vuonna tehdään, miten hankinnat jaetaan osiin ja millaisille toimialoille kilpailutus kohdistuu. Toimijoiden määrä eri toimialoilla kun vaihtelee suurestikin.

Jääskeläisen & Tukiaisen tutkimuksessa (2019) vastaavat tunnusluvut olivat lähinnä kuntien julkisia hankintoja koskevassa aineistossa 2 ja 3, joten Hanselin keskitetysti tekemät kilpailutukset houkuttelevat tarjoajia jonkin verran enemmän kuin Suomen julkiset hankinnat yleensä.

Osa Hanselin yhteishankinnoista järjestetään dynaamisina hankintajärjestelminä (Dynamic Purchasing System, eli DPS), joissa uusia sopimustoimittajia voi liittyä yhteishankintaan mukaan sopimuskauden aikana, kunhan asetetut kriteerit täyttyvät. DPS:ien osalta tarjousten lukumäärä on hankalammin seurattava statistiikka, mutta sen sijaan Hanselin DPS:issä olevien toimittajien lukumäärä antaa kuvan siitä, miten laajasti eri yrityksiä pääsee niiden kautta myymään palveluitaan julkisille hankintayksiköille Hanselin sopimusten kautta. Hanselin DPS:issä on keskimäärin 17 toimittajaa (mediaani 8 toimittajaa) ja kun tarkastellaan yli puoli vuotta voimassa olleita DPS:iä on toimittajien lukumäärän keskiarvo 22 (mediaani 11).

Jaa sosiaalisessa mediassa:

Tietoa kirjoittajasta:
Tietokiri-sivustolla Viikon lukua päivittää moni eri henkilö eri organisaatioista. Haluatko tarjota mielenkiintoisia lukuja tälle palstalle? Ota yhteyttä osoitteeseen analysointipalvelu ( at ) valtiokonttori.fi.